ANBI


Naam: Stichting Tibet-fonds “Dolma”
Fiscaal nummer (RSIN) 8160.35.246
Contactgegevens: zie deze website onder de rubriek ’contact’
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden: Frans de Reeper (voorzitter), Linda Heikoop (penningmeester) en Marco Dingemanse (secretaris).
Beloningsbeleid: er zijn geen materiële beloningen, al het werk is vrijwilligerswerk.
Doelstelling: zie deze website onder de rubriek ’home’
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie deze website onder de rubriek ’nieuwsbrief’
Een financiële verantwoording: zie deze website onder de rubriek ’nieuwsbrief’

Download hier de overeenkomst periodieke gift in geld belastingdienst 2014 het formulier om zonder extra kosten een overeenkomst met onze stichting af te sluiten, waardoor u uw giften aan onze stichting volledig van de belasting kunt aftrekken. Voordat u dit naar ons opstuurt graag even overleg om e.e.a. af te stemmen. Bij voorbaat dank.

Beleidsplan
Om haar doelstellingen te verwerkelijken probeert de stichting zo veel mogelijk fondsen te werven. De stichting geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief uit om haar donateurs te informeren en nieuwe noden te presenteren. De meeste reclame wordt gedaan via mond-op-mond door de donateurs. Wij geven geen geld uit aan reclame of mailings. Als er mogelijkheden zijn om onze bekendheid te vergroten, doen we dat. Bijvoorbeeld via een kraampje op een markt, lezingen en gastlessen.

Wanneer we grotere bedragen nodig hebben om projecten te financieren, zoeken we gericht naar organisaties die fondsen beschikbaar stellen.
Doordat we al 24 jaar actief zijn hebben we een groot netwerk onder de Tibetaanse vluchtelingen en hun organisaties. Men weet ons goed te vinden met verzoeken om bij te dragen aan projecten en voor sponsoring. Projecten moeten een (grote) groep ten goede komen en de leefbaarheid en/of de zelfstandigheid van de betrokkenen vergroten. Zij kunnen ook zorgen voor behoud van de culturele identiteit van de Tibetaanse vluchtelingen. Als er zich een goede mogelijkheid voor doet om in Tibet zelf dergelijke projecten te financieren, doen we dat ook. Door de Chinese bezetting en overheersing staan de Tibetanen in hun eigen land immers ook onder een zeer grote druk.

Sponsoring is gericht op de meest kwetsbaren: zieken, armen, onvolledige gezinnen, halfwezen of alleenstaanden. Om deze mensen echt goed vooruit te helpen is de minimumduur van een sponsoring 3 jaar. De stichting staat garant voor het geval de sponsor onverhoopt moet afhaken.

Persoonlijke hulp op incidentele basis komt voor als er doktersrekeningen betaald moeten worden en de mensen in geldproblemen zitten. In India is geen ziektekostenverzekering.
Om financieel gezond te blijven gaat de stichting alleen verplichtingen aan die verantwoord zijn. Bij grotere projecten is er daarom eerst sprake van een periode van fondswerving totdat het noodzakelijke budget is ontvangen of toegezegd. En er wordt samengewerkt met een groot netwerk van personen en organisaties die ervan blijk hebben gegeven betrouwbaar te zijn.