Lopende projecten


Overzicht van lopende projecten 2016

Community hall. Het vluchtelingenkamp heeft een grote hal waar misschien wel 1500 mensen tegelijk in kunnen samen komen. Deze hal wordt gebruikt voor ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders, zoals de Dalai Lama en ministers, en voor culturele manifestaties (dans- en zangavonden). En verder uiteraard voor wat er zich aandient. Een jaar of zeven geleden hebben wij geholpen met het opknappen van het dak om lekkages te voorkomen. Nu wordt met geld van de Dolma stichting de watervoorziening vernieuwd en verbeterd, het schilderwerk gedaan en bovendien worden de ramen voorzien van gaas zodat er geen last meer is van vogels en andere dieren die het gebouw binnenkomen. Na de nodige startmoeilijkheden wordt er nu hard aan gewerkt en de bedoeling is dat in december het pand weer goed in orde is wanneer de Dalai Lama daar dan komt.

Watervoorziening camp 8. De bewoners hebben zelf een nieuwe bron laten boren. Nu moet er een pomp komen om het water te laten in het watersysteem van het dorp te pompen. Bovendien moeten er de nodige pijpen worden vernieuwd omdat die verouderd en verstopt zijn en ook omdat er meer huisjes gekomen zijn. € 1500 is al gestuurd en als de werkzaamheden verder vorderen zullen we nog een aanvullend budget sturen van ca. € 2000.
Winterschool. Ieder jaar wordt deze georganiseerd door een groep monniken voor kinderen die op internaten zitten in de koude Himalayastreek. Want niet alle kinderen kunnen naar familie of hebben familie. Speciaal voor deze kinderen worden er cursussen opgezet in de Tibetaanse taal en cultuur. Te denken valt aan zang, dans en literatuur. En ook over boeddhisme. Voor de kinderen is dit een geweldige manier om hun wintervakantie door te brengen in gezamenlijkheid en met veel activiteiten en creativiteit. Wij geven daar al jaren een bijdrage aan.

Onlangs kregen een nieuwe een oproep van het Tibetaanse bestuur om geld te geven voor de boeren die te lijden hebben onder een misoogst ten gevolge van een enorme droogte. Deze boeren wonen onder andere in “ons” vluchtelingenkamp en op andere plekken in het zuiden. Voor dit doel hebben we ongeveer € 3000 beschikbaar gesteld.

Het Tibetaanse bestuur vroeg ons ook om voor een van haar scholen in Nepal, in Kathmandu, een bijdrage te geven in de exploitatie. De ouders zijn niet in staat door hun armoede om het schoolgeld te betalen. Wij geven € 1000 voor dit doel.
Leerboeken Engels. Wij hebben goede contacten met een lerares Engels die voor de Tibetaanse kinderen boekjes schrijft op hun niveau om Engels te leren lezen. Dit is een zeer aansprekende en effectieve methode. De boekjes kosten slechts € 0,18 per stuk. Wij hebben dit jaar € 750 beschikbaar gesteld voor dit doel.

De centrale school in Mundgod heeft een groot internaat waar ruim 200 kinderen wonen. Voor hun bibliotheek hebben wij € 800 beschikbaar gesteld zodat zij in hun vrije tijd goede boeken kunnen lezen.

Al jaren steunen wij school bij een klooster in Tibet (om veiligheidsredenen kunnen wij hier verder geen aanduiding van geven). Ook dit jaar hebben we weer geld gestuurd voor voeding van de kinderen en de salarissen van de leerkrachten. Dit was € 1500.

  • Graafwerkzaamheden voor de waterbuis van de nieuwe pomp naar het dorp, camp 8