Tibetaans Boeddhisme


Deze website is in de eerste plaats bedoeld om u te informeren over de activiteiten van onze stichting. Wij doen dat vanuit onze betrokkenheid bij de Tibetaanse cultuur en religie en ons verlangen om die in stand te houden en toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. We streven hierbij niet naar volledigheid, wel naar toegankelijkheid. We kunnen u alleen een beetje op weg helpen. Bovendien is dit stuk van de site in opbouw en dat is een langdurig proces.
Daarom kunt u via onze site ook meer informatie vinden over het boeddhisme en natuurlijk vooral over de Tibetaanse vorm van boeddhisme. Het bijzondere van deze stroming binnen het boeddhisme is dat zij de enige is waarin alle lessen van de historische Boeddha op schrift zijn bewaard en ook van de commentaren daarop van de belangrijkste leraren uit de eerste 1000 jaar van het boeddhisme.
Net als bij de christenen in Nederland zijn er bij de boeddhisten in Tibet veel stromingen. Te veel voor een eenvoudige westerling om te bestrijken. In ons werk in India, Tibet en Nepal maken we overigens geen onderscheid naar levensovertuiging, niet binnen het boeddhisme, maar ook niet buiten het boeddhisme: iedere aanvraag wordt op inhoudelijke gronden bekeken.

De beste disclaimer komt van de Boeddha zelf en die geldt dan ook zeker ook voor dit deel van de site.

Bord
Deze tekst hangt in de grote tempel van Dharamsala vlakbij de woning van de Dalai Lama, die hier vaak les geeft. Er staat in het Engels: “Oh Bhiksus & wise men, as one assays gold by rubbing, cutting & melting, so examine well my words & accept them. But not because you respect me.”
In het Nederlands: “Oh, monniken en verstandige mensen, zoals iemand goud keurt, door het te wrijven, te snijden en te smelten, zo moet je mijn woorden goed onderzoeken en aanvaarden. Maar niet uit respect voor mij.”