Introductie Tibetfonds Dolma


Stichting Tibet-fonds “Dolma” stelt zich ten doel om hulp te verlenen aan Tibetaanse vluchtelingen, in het bijzonder door het verlenen van steun t.b.v. levensonderhoud, onderwijs en gezondheid en de bevordering van de cultuur en de sociale samenhang.

Daarom kunt u via onze site ook meer informatie vinden over het boeddhisme en natuurlijk vooral over de Tibetaanse vorm van boeddhisme. Het bijzondere van deze stroming binnen het boeddhisme is dat zij de enige is waarin alle lessen van de historische Boeddha op schrift zijn bewaard en ook van de commentaren daarop van de belangrijkste leraren uit de eerste 1000 jaar van het boeddhisme.

Net als bij de christenen in Nederland zijn er bij de boeddhisten in Tibet veel stromingen. Te veel voor een eenvoudige westerling om te bestrijken. In ons werk in India, Tibet en Nepal maken we overigens geen onderscheid naar levensovertuiging, niet binnen het boeddhisme, maar ook niet buiten het boeddhisme: iedere aanvraag wordt op inhoudelijke gronden bekeken.

We streven niet naar volledigheid, wel naar toegankelijkheid. We kunnen u alleen een beetje op weg helpen. Bovendien is dit stuk van de site in opbouw en dat is een langdurig proces.
De beste disclaimer komt van de Boeddha zelf en die geldt dan ook zeker ook voor dit deel van de site: “Oh, monniken en verstandige mensen, zoals iemand goud keurt, door het te wrijven, te snijden en te smelten, zo moet je mijn woorden goed onderzoeken en aanvaarden. Maar niet uit respect voor mij.”

  • Geshe Jigme Gylatsen