Sponsoring


Individuele sponsoring
Wanneer iemand zich aanmeldt als kandidaat-sponsor worden eerst de ideeën en wensen van de sponsor besproken. Dan kijken we samen welke mogelijkheden er zijn. Meestal springt er wel iemand uit met wie de sponsor een band voelt. Er zijn altijd aanvragen waarvoor nog niemand gevonden is. Het gaat steeds om een Tibetaanse vluchteling die geen andere bron van inkomsten heeft en door omstandigheden vrijwel kansloos is om die te verwerven. Het zijn vooral wezen en half-wezen, chronisch zieken en bejaarden. De door ons voorgedragen vluchtelingen wonen bijna altijd in een Tibetaans vluchtelingenkamp waar toeristen niet zo maar mogen komen. Daardoor hebben zij heel weinig kans om in contact te komen met bezoekers die hen eventueel zouden willen sponsoren. Wij kennen hen door ons jaarlijkse bezoek ter plaatse of via Tibetaanse relaties, bijvoorbeeld mensen die al gesponsord worden of staffunctionarissen van Tibetaanse organisaties.

Is er een keuze gemaakt, dan wordt afgesproken wanneer de sponsoring in zal gaan en wordt de gesponsorde geïnformeerd. Dat is altijd een blijde gebeurtenis van twee kanten! Omdat de gesponsorde moet kunnen rekenen op steun gedurende langere tijd, verwachten we dat de sponsor ernaar streeft voor een periode van ten minste 3 jaar te blijven sponsoren, uiteraard behoudens bijzondere omstandigheden. De Dolma garandeert de gesponsorde namelijk die periode het sponsorgeld. Het is ook mogelijk om samen met iemand anders een sponsoring te doen. Als de initiatiefnemer zelf iemand kent is dat natuurlijk heel prettig, maar soms kennen wij ook nog iemand die een sponsorpartner zoekt. De sponsor maakt het sponsorgeld over (liefst automatisch maandelijks) en dat wordt dan gereserveerd tot er een bedrag van € 150,- is gespaard. Van dit bedrag wordt momenteel € 7,- bank- en portokosten afgehouden en er wordt dus € 143,- overgemaakt naar de gesponsorde. De hoogte van het sponsorbedrag varieert naar gelang de behoefte van € 10,- tot € 40,- per maand. Het gemiddelde is ongeveer € 25,-. We proberen meer mensen te laten profiteren van de sponsoring door het geld naar een gezin of naar een oudere monnik die voor een stel kinderen zorgt te laten gaan. Ook is het nu mogelijk dat u kiest voor een lager (liever hoger) bedrag. Daarvoor zoeken we dan ook weer een passende ontvanger. Door onze contactpersoon wordt het geld overhandigd aan de gesponsorde. Dit is de meest betrouwbare en goedkope manier. Ook wordt gevraagd om, zodra het geld is ontvangen, dit aan de sponsor te laten weten. De stichting Dolma legt dus het contact, onderhoudt de administratie en geeft advies bij vragen of problemen. De mate van contact tussen sponsor en gesponsorde ontstaat door de briefwisseling die tussen hen wordt opgebouwd. Indien gewenst kan de sponsoring natuurlijk ook anoniem blijven. U kunt als sponsor altijd inzage krijgen in de boekhouding of een kopie van de afschriften en u bent ook altijd welkom voor vragen en suggesties. Dit systeem werkt op deze manier al vanaf het begin van de stichting Dolma en het voldoet goed.

Er komen regelmatig aanvragen binnen voor individuele sponsoring. De meeste verzoeken ontvangen we tijdens ons reguliere bezoek aan India, ongeveer eens per anderhalf jaar.
U kunt altijd contact met ons opnemen om inzicht te krijgen in de huidige aanvragen voor hulp. Samen kunnen we dan kijken welke aanvraag het beste bij u past.